Měkké a tvrdé drogy: Kam patří marihuana?

Drogy jsou všechny látky s psychotropním účinkem, který nějakým způsobem ovlivňuje vědomí a naše prožívání okolní reality a tak působí na naši psychiku. Některé mohou způsobit pomýlení, zvyšovat pravděpodobnost úrazu a provádění nebezpečných věcí. Mohou způsobovat úzkosti, panické záchvaty, paranoiu i psychické nemoci. Mnohé představují stimulanty neboli povzbuzující látky, mohou bránit ve spánku a způsobovat vyčerpání a deprivaci.

Měkké a tvrdé drogy

Mezi měkké drogy se řadí marihuana, hašiš, kofein, thein a někdy také halucinogeny jako je LSD, peyotl a psilocybinové houby jako lysohlávky nebo prášky v podobě extázeMDMA či kambo. Mezi tvrdé drogy patří pervitin, kokain, toluen a opioidy.

Alkohol je navzdory jeho legální dostupnosti lékaři považován za tvrdou drogu, neboť vyvolává fyzickou závislost a přímo poškozuje buňky. Mozkové buňky překvapivě nejvíce ohrožuje nárazové pití. Zajímavostí také je, že alkohol, rozpouštědla a tabák obsahující nikotin, tedy neklasifikované drogy, byly vyhodnoceny jako nebezpečnější než extáze, 4-MTA a LSD patřící mezi měkké drogy.

Měkké a tvrdé drogy: Kam patří marihuana? 2

Vědecká klasifikace týmu Nezávislého vědeckého výboru pro drogy pod vedením profesora Davida J. Nutta brala v potaz:

 1. fyzickou škodu, kterou droga způsobuje uživateli
 2. návykovost drogy
 3. dopad užívání drogy na rodiny, komunity a společnost

Výsledná tabulka škodlivosti drog:

 1. heroin
 2. kokain
 3. barbituráty
 4. metadon
 5. alkohol
 6. ketamin
 7. benzodiazepin
 8. amfetamin např. kata jedlá
 9. tabák
 10. buprenorfin
 11. kanabis
 12. rozpouštědla
 13. 4-MTA
 14. LSD
 15. metylfenidát
 16. anabolické steroidy
 17. GHB – anestetická taneční droga
 18. extáze
 19. alkylnitráty
 20. L-cathinon – Khat

Zdroj: vitalia.cz

Zdroj: Výroční zprávy ČR o návykových látkách

Legální a nelegální

Nelegální návykové látky jsou ty návykové látky, které nejsou společností tolerovány a jejichž uchováváním, předáváním, prodejem a výrobou se lidé dostávají do rozporu se zákonem. Patří sem třeba marihuana, hašiš, heroin, pervitin či kokain. Mezi legální návykové látky patří alkohol a tabák.

Je marihuana legální?

V České republice je marihuana legální pouze na lékařský předpis. Výraz marihuana pochází z mexické španělštiny, ale o přesném původu se stále spekuluje. Název byl navíc nejprve použit i jako propagandistický prostředek boje proti pěstování a užívání konopí. U rostlin se také rozlišují látky jako je CBD a THC.

Vláda se shodla na výkladu zákona, že držení 5. a méně kusů rostlin konopí je chápáno jako malé množství a je pouhým přestupkem, nikoliv trestným činem. Pouhým přestupkem je držení méně než 20. cigaret marihuany nebo méně než 15. gramů marihuany. I odborníci se často nemohou shodnout, zda vzniká závislost na marihuaně.

Měkké a tvrdé drogy: Kam patří marihuana? 3

Závislost na drogách

Drogová závislost je abnormálnípatologický stav vyvolaný častým užíváním drog. Závislost začíná zpravidla častým užíváním drog, která u jedince vyvolá psychologicky či fyzicky podmíněnou potřebu drogy cíleně vyhledávat. Drogová závislost vede ke snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly, ve vážnějších stádiích k narušení základních společenských a životních činností a následně k trvalému poškození a selhání funkcí tělesných orgánů.

Dlouhodobé účinky drog

Drogy vyvolávají bludy, poruchy vědomí, aterosklerózu nebo mrtvici. Stálé užívání drogy vyvolává silnou psychickou závislost a často i fyzickou závislost. Po ustoupení příznaků se objevuje špatný pocit, ale současně se vracejí vzpomínky na prožitky po užití drogy, proto se k návykovým látkám lidé často vracejí a vyhledávají stále další dávky.

Léčba drogové závislosti

Cílem léčby drogové závislosti je úplné odstranění závislosti. Léčba musí probíhat postupně, protože při příliš rychlém vysazení drogy mohou vzniknout zdravotní komplikace nebo by se celá léčba mohla minout účinkem. Často pomůže víra, která však musí být natolik silná, aby dovedla drogu vytlačit. Jedinec s drogovou závislostí je postižen fyzicky, ale i psychicky a naprosto vytržen se svého dosavadního sociálního postavení. Léčba drogové závislosti je proto dlouhodobý a složitý proces.

Napsat komentář