Halucinogen DMT: Na 30 minut do jiné dimenze – jak funguje?

Dimethyltryptamin – DMT patří mezi nejsilnější halucinogeny a přináší nám jeden z nejsilnějších psychedelických zážitků. V posledních letech se o něm často píše v souvislosti s ayahuascou a šamanskými rituály, které vás mají zbavit závislostí. DMT vaši mysl vystřelí do jakéhosi hyperprostoru, kde můžete komunikovat s entitami.

Cesta do jiné dimenze

DMT je látka, kterou v minimálním množství objevíme ve všech živých organismech. V některých rostlinách, jako je již zmíněná ayahuasca, se nachází ve větší koncentraci. Látku lze vytvořit i synteticky. Je to v podstatě agonista serotoninu a má vliv na naši náladu a vnímání okolní reality. Dnes se řada halucinogenních látek zkoumá a využívá v lécích proti duševním onemocněním.

  • Mozek savců produkuje halucinogenní látku dimethyltryptamin
  • Role této látky ve funkcích mozku zatím není přesně známa
  • Může navodit pocity vznikající ve stavu klinické smrti

Halucinogen DMT

Působení DMT

Mnoho lidí, co DMT fungující v kombinaci s MAO inhibitory, zkusilo, tvrdí, že si nic nepamatují, jiní mají intenzivní zážitky. Při inhalaci kouře nastupuje stav, který může trvat až několik hodin, v prvních 5 až 20 minutách je však zážitek nejsilnější. DMT má silný vliv zejména na vnímání reality, rozměrů, času i prostoru. Ve vrcholné fázi vás uspí díky vyplavení spánkového hormonu melatoninu. Současně nastupuje podobný stav, jako zažijete po užití intenzivní dávky LSD.

Zkušenosti s DMT

Uživatelé DMT se setkávají s elfy i roboty, cestují do jiných dimenzí a galaxií, promlouvají k nim vyšší entity. Mnoho z nich mluví o setkání s humanoidními bytostmi, trpaslíky a jinými bytostmi. Můžete se dostat do stavu připomínajícího film Avatar. Po vystřízlivění z vrcholné fáze na droze DMT si zkuste zážitky zapsat, jinak je velmi rychle zapomenete.

Halucinogen DMT

DMT a další halucinogeny

Halucinogeny se užívaly už v pravěku. Naši předci je používali při obřadech. Šlo o mezkalin obsažený v kaktusech, psilocybin z hub nebo dimethyltryptamin z jihoamerické ayahuasky. DMT je nebezpečný halucinogen a podobně jako u LSD a dalších psychedelik po něm můžete mít psychické problémy, z nichž se pak ani nemusíte dostat. K DMT se navíc vážou i vážné žaludeční potíže a podobně jako při rituálu ayahuasca se po něm často zvrací. Ve většině zemí jsou zmíněné látky ilegální podobně jako synteticky připravovaný halucinogen LSD.

Kde se vzalo DMT

DMT si získalo popularitu díky americkému psychiatrovi Ricku Strassmanovi z University of New Mexico. Ten v 90. letech minulého století testoval DMT pro medicínské účely na dobrovolnících. Je autorem hypotézy, že DMT se přirozeně vyskytuje i v mozku savců včetně člověka, především v šišince mozkové neboli epifýze, kde se produkuje melatonin, který je jednou z klíčových molekul pro řízení tzv. biologických hodin. Jimo Borjiginová z University of Michigan následně v rámci studií skutečně prokázala, že se DMT vyskytuje v epifýze potkanů.

Halucinogen DMT

DMT v mozku

Jimo Borjiginová pátrala v mozcích laboratorních potkanů po bílkovinných molekulách, enzymu dekarboxyláza aromatických L-aminokyselin neboli AADC a enzymu indolethylamin-N-methyltransferáza neboli INMT. Jejich součinnost je klíčová pro syntézu DMT. Zjistila, že produkce DMT se neomezuje jen na epifýzu, ale týká se i dalších oblastí mozku. Např. mozkové kůry, kde se odehrává vyšší nervová činnost, nebo hippokampu, díky kterému se ukládají informace do paměti.

DMT a zážitky jako u klinické smrti

DMT se vyskytuje v mozku ve stejných koncentracích jako jiné chemicky příbuzné molekuly tzv. endogenních monoaminů, jako je serotonin. Monoaminy mají v mozku funkci přenašečů vzruchů mezi neurony. Zatím však nevíme, jak a jak moc se na daném procesu podílí DMT. Jeho produkce v mozku však stoupá při zástavě srdce. Studie také dokazují, že DMT vyvolává u lidí podobné stavy, jaké popisují lidé, kteří přežili klinickou smrt. Vystupují z vlastního těla a vstupují do jiné reality.

Napsat komentář