Závislost na marihuaně: Existuje vůbec? Jaké má příznaky?

Marihuana je v České republice populární drogou. Podle statistik její účinky vyzkouší minimálně jednou za rok téměř polovina lidské populace ve věku 15 až 16 let. Často jde o experiment, ale hranice mezi rekreačním užíváním a závislostí je velmi tenká.

Tělesné abstinenční příznaky

Většina uživatelů marihuany se domnívá, že je konopí méně návyková droga než alkohol. To ale tak úplně není pravda. THC sice nevyvolává tak silnou tělesnou závislost, ale ze zkušeností uživatelů a odborníků víme, že překonat tělesné abstinenční příznaky, což většina lidí zvládne, je jen první krok řešení závislosti.

Psychické abstinenční příznaky

Mnohem zákeřnější je psychická závislost, která je u pravidelných uživatelů marihuany silně rozvinutá. THC velmi silně mění osobnost závislých, což provází hlavně demotivační syndrom se ztrátou chuti se do čehokoli pouštět a abulii, což je silné oslabeníztráta vůle, což si jedinec závislý na marihuaně neuvědomuje.

Odvykací stav při závislosti na marihuaně

TetrahydrocannabinolTHC  se při dlouhodobém zneužívání ukládá v tukové tkáni a při abstinenci se odsud postupně vyplavuje, což zmírňuje odvykací stav. Mezi abstinenční příznaky marihuany patří kolísání nálad, úzkost, podrážděnost, deprese, agrese, bolesti svalů i hlavy, poruchy soustředění i spánku, noční děsy i pocení, třesy, závratě, zahlenění, nechutenství a křeče břicha po jídle.

Závislost na marihuaně: Existuje vůbec? Jaké má příznaky? 2

Rekreační uživatelé marihuany

Uživatelé, kteří užívají konopí maximálně čtyřikrát měsíčně, hlavně při společenských událostech a víkendových radovánkách. Většinou jim někdo z kamarádů před hospodou nabídne brko. Bez užívání marihuany se dovedou bez problému obejít a nedošlo ještě u nich ke změně jejich osobnosti.

Závislí uživatelé marihuany

Užívání konopí je součástí života a má rituální charakter. Zahrnuje pravidelné jointy po odchodu z práce či před spaním. Pocit pohody a uvolnění je spojen s marihuanou a postupně jich přestávají být schopni dosahovat dříve přirozenými způsoby. Pokud není konopí k dispozici, pociťují velké rozladění a podrážděnost.

Nežádoucí účinky dlouhodobého užívání marihuany

Dochází k poruše přirozené tvorby serotoninu a mnoha fyziologickým a somatickým změnám provázeným poklesem zájmu o koníčky, motivace ke změnám, citovou otupělostí, zhoršením paměti, mezilidských vztahů a fyzické výkonnosti, úzkostmi a depresemi. Silné odrůdy indoorové marihuany způsobují závažná duševní onemocnění. 1 joint se vyrovná karcinogenům 20 kusů cigaret.

Závislost na marihuaně: Existuje vůbec? Jaké má příznaky? 3

Léčba závislosti na marihuaně

Při léčbě závislosti se aplikuje třeba speciální ambulantní psychoterapeutický program prof. MUDr. Joachima Körkela, který čítá asi 15 sezení 1x týdně. Nese prvky humanistické psychologie a kognitivně-behaviorální psychoterapie.

Léčba závislosti na marihuaně je jiná než u alkoholismu. Terapeut musí porozumět psychickému stavu i životní situaci klienta. Při terapii nekárá, neodsuzuje, nepoučuje a nezastrašuje. Pracuje s emocemi, myšlenkami a tělesnými projevy.

Fáze závislosti na marihuaně

V první fázi se řeší nepříjemné stavy, kterých se uživatel zbavoval díky marihuaně. V závažných případech se využívá podpůrné farmakoterapie. V další fázi se obnovují motivační a volní schopnosti a navazují oslabené sociální vazby.

Jde o zvyšování schopnosti zažívat pocity štěstí, opětovné prohloubení vnímání sebe i okolí, redukci únavy a nepříjemných psychických stavů, zvyšování zájmu o sebe i jiné lidi a znovu převzetí zodpovědnosti za vlastní život.

Jak přestat s marihuanou

Doporučují se horké koupele, dostatek čisté neperlivé vody a ovocných šťáv, třeba z brusinek. Při pocení doplňovat draslík z ovoce, rajčata a listová zelenina. Při poruchách trávení se doporučuje omezit obsah tuků ve stravě, při třesu a nespavosti kofein. Cvičení, pohyb a chůze mírní deprese i špatnou náladu.

Pokud přemýšlíte, jak se zbavit závislosti na marihuaně, nutná je organizace času, vhodných zájmů, vzdělání i partnerského života, změna životního stylu, vyhýbání se rizikovým podnětům, situacím a osobám, což podstatně usnadňuje léčbu a zvládnutí závislosti na marihuaně.

Napsat komentář