Jaké má marihuana účinky na psychiku?

Mnoho odborníků varuje před sílou nových odrůd marihuany, které obsahují mnohanásobně vyšší procenta látek, které mohou ovlivňovat psychiku. Jaké jsou dosavadní vědecké poznatky o tom, jaké má konopí efekt na lidský mozek?

Co je THC

Látky způsobující psychotropní účinek konopí se souhrnně označují kanabinoidy. Skupina příbuzných látek s podobnou chemickou strukturou působí na určitý typ receptorů v mozku. Hlavní aktivní látkou je A9-tetrahydrocannabinol neboli THC.

Jaké má marihuana účinky na psychiku? 2

Účinky marihuany

Podle odborníků je marihuana a konopné produkty nejrozšířenější ilegální psychotropní drogou v Evropě přinášející příjemné pocity a stavy. U konopí psychotropní efekt zahrnuje pocit uvolnění, relaxace, euforie a zvýšeného sebevědomí. Může docházet ke změněnému vnímání času a jeho zdánlivému zpomalení, ke změnám vnímání barev nebo zvuků, zejména hudby. Při skupinovém užívání je typický nezadržitelný smích a mnohomluvnost.

Nežádoucí účinky

Při užívání marihuany se dostavují poruchy vnímání. Vliv konopí na mozek přináší i nepříjemné pocity a nežádoucí účinky, jako jsou sluchové, zrakové a hmatové iluzehalucinace, zhoršení krátkodobé paměti a snížení schopnosti pozornosti. Z tělesných projevů je typické zrychlení tepové frekvence neboli tachykardie, sucho v ústech, pocit hladu, překrvené spojivky a červené oči i poruchy svalového tonu, zhoršení koordinace jemných pohybů a prodloužení reakčního času způsobující potíže pří řízení automobilu a zvyšující riziko nehody.

Jaké má marihuana účinky na psychiku? 3

Užívání konopí a nemoci psychiky

V roce 2016 britští vědci v odborném časopise Schizophrenia Bulletin zveřejnili zhodnocení vědeckých studií neboli metaanalýzu zkoumající souvislost mezi užíváním marihuany a vznikem schizofrenie nebo jiné psychické nemoci. Studie zahrnovaly pozorování více než 66 000 lidí. Ukázalo se, že riziko schizofrenie a podobných psychických problémů bylo mezi nejsilnějšími uživateli konopí 4x vyšší než mezi těmi, co ho neužívali. Odborníci našli i vztah mezi mírou užívání konopí a rizikem vzniku psychózy. Čím více konopí kouříte, tím vyšší je riziko psychózy.

Čím déle kouříte, tím vyšší je riziko halucinací a paranoie

Vědci a lékaři zkoumali, jak negativní účinky kanabinoidů ovlivní věk, ve kterém začnete marihuanu užívat. V americkém Pittsburghu sledovali více než 1 000 chlapců ve věku 13 až 18 let. Zjistili, že každý rok pravidelného užívání marihuany znamená vyšší výskyt halucinací a paronoie. Problémy přetrvávaly i 1 rok po vysazení. Nové odrůdy s vysokým obsahem kanabinoidů mají horší dopad.

Jaké má marihuana účinky na psychiku? 4

Silné odrůdy marihuany představují vyšší riziko

Marihuana s vysokým obsahem THC byla spojena s 30 až 50 % nových případů psychóz.  V roce 2019 byla zveřejněna ve vědeckém časopise Lancet studie zkoumající 17 oblastí v několika evropských zemích a Brazílii. Nové odrůdy konopí vyšlechtěné v posledních 20 letech obsahují 4x až 5x více účinných látek než běžné typy konopí. Užívání marihuany bylo spojené s psychózami 3x častěji než u lidí, kteří ji nikdy neužívali a u silných druhů marihuany až 5x častěji. Dalo by se zabránit 12 % všech nových psychóz ve sledovaných zemích bez silných odrůd marihuany.

Závislost na marihuaně

V 60. a 70. letech minulého století odborníci tvrdili, že užívání konopí nezpůsobuje závislost ani rozvoj tolerance a po vysazení nejsou abstinenční příznaky. Dnes mají lékaři dostatek důkazů, že závislost na kanabinoidy vzniká a je spojena problémy, jako jsou poruchy paměti a pozornosti, ztráta sebevědomí, deprese a problémy v mezilidských vztazích. Po vysazení marihuany se objeví pocení, bolesti svalů, třes končetin, nespavost, podrážděnost, úzkost, nechutenství a deprese.

Napsat komentář