Šamanská ayahuasca: Původ, účinky, jaká je v ČR legislativa?

Ayahuasca je halucinogenní nápoj, který objevili šamani v Jižní a Střední Americe. Dnes je celosvětovým fenoménem a lidé za cestu za šamanským rituálem dávají desítky tisíc korun. Kromě nápoje je ayahuasca už i ve formě gelu nebo v kapslích.

Co je to ayahuasca

Ayahuasca obsahuje dvě složky. Liány nazývané Banisteriopsis caapi a další rostliny obsahují psychoaktivní látku DMTdimethyltryptamin, nejčastěji ChacrunaPsychotria viridis. Rostliny s DMT jsou ve většině zemí včetně ČR nelegální. Za ayahuascou se proto jezdí do Jižní a Střední Ameriky.

Kde je ayahuasca legální a jak se využívá

V České republice je pravá ayahuasca nelegální kvůli obsahu látky DMT. Jedinou výjimku v EU tvoří Holandsko, kde se smí rituál s ayahuascou provádět pro náboženské účely. Na internetu však samozvané šamany s rituály najdete i u nás. Ayahuasca je legálníPeru, Brazílii, Mexiku a Kolumbii, kam se jezdí za rituálem. Alternativou je tzv. free ayahuasca bez obsahu DMT má malé psychoaktivní účinky.

Šamanská ayahuasca

Ayahuasca jako nápoj

Ayahuasca je nápoj připravený při vaření dřeva z liány Banisteriopsis caapi. Její psychedelické účinky jsou slabé, proto se do vývaru přidávají listy jiných rostlin obsahující dimethyltryptaminDMT, což je velmi silný v přírodě se vyskytující halucinogen. Ayahuascu tvoří dvě hlavní složky, z nichž je jedna bohatá na DMT a druhá umí v těle zastavit enzym, který by jinak DMT ihned po vypití zneaktivnil.

Ayahuasca jako psychedelikum

Odborníci nápoj z ayahuasky řadí mezi psychedelika. Její uživatelé prožili změny smyslového vnímání, vize různobarevných geometrických tvarů a hadů, změny vnímání času, vystupování z těla i zesílení emočního prožívání. Rituál přináší očistu ducha i těla. Vedle zvýšeného tepu a střídavých pocitů horka a zimy ho provází zvracení a průjem, což je mezi šamany důležitou součástí očisty.

Jak působí ayahuasca

Někteří ayahuascu užívají jednou za několik měsíců. Nejprve drží týden přísnou dietu. Seance se konají v přírodě, zahrnují meditace a tradiční zpěvy. Nápoje vyvolává euforické halucinace. Některé vidiny však mohou být pochmurnéhrůzostrašné. Většinou je doprovází zvracení pro očistu.

ayahuasca účinky

Církev Santo Daime založená na ayahuasce

Nejznámější ayahuascovou církví je brazilská Santo Daime založená ve 30. letech 20. století s prvky křesťanství, animismu, spiritismu i amazonského šamanismu. Ayahuascu používají při bohoslužbách, ženy i muži jsou formálně oděni, odděleně tančí a zpívají náboženské písně. Někteří z nich popisují radikální proměny, kdy přestali kouřit, začali meditovat, našli vztah k přírodě nebo se usmířil s rodiči.

Vědecké účinky drogy

Jessica Nielsonová z Kalifornské univerzity v San Franciscu Peru viděla dva lidi s posttraumatickým syndromem, co se po nápoji uzdravili. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv – FDA však nechce povolit klinické testy. Vědce v USA brzdí zákon, výzkum dělají v zahraničí. Ve Španělsku využívají mezery v zákoně. Brazilská studie lidí s chronickou depresí bez reajce na antidepresiva má pozitivní výsledky.

Rizika ayahuasky jako léku

Ayahuasca může být nebezpečná zvláště pro lidi užívající antidepresiva, trpící psychózou, srdečními problémy, epilepsií a astmatem. Droga sice vyvolává euforii, ale často i deprese, paranoidní výbuchy a záchvaty paniky.

ayahuasca rizika

Legislativa v ČR

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., O seznamech návykových látek. Dle judikátu Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014, spisová značka: Tpjn 301/2013, který byl publikován pod č. 15/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Trestní část, není dovoleno držet více než 0,60 g DMT v práškové či krystalické formě a 0,5 l ayahuasky. Držení tohoto většího množství než malého je jen přestupek.

Jakákoliv manipulace s látkou či přípravkem, tedy i předání či prodej bez omezení množstvím, je trestný čin dle Trestního zákoníku 40/2009 Sb., § 283–287. Držení či pěstování rostlin s obsahem DMT v malém množství je dále zakázáno dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 30/1 j, k, s pokutou do 15 000 korun.

Za ayahuascu do vězení

Polská manželská dvojice pořádající šamanské rituály na českém území od roku 2015, šla dle rozsudku do vězení na 8,5 a 5,5 roku, jejich komplic dostal podmínku. Účastníky byli Poláci, Rakušané a lidé z jiných evropských zemí. Vedle Severního Irska a Velké Británie se rituály konaly v ČR za 1 500 zlotých, asi 8 500 korun.

Napsat komentář