Předávkování marihuanou: Tohle je první pomoc!

Zašli jste si s přáteli na večírek a vyzkoušeli při tom marihuanu? Nějak vám ale nesedla a měli jste po chvíli zvláštní pocit? Podívejte se na nejčastější příznaky, podle kterých poznáte, zda jste se náhodou nepředávkovali touto party drogou.

Přehnali jste to s marihuanou?

Předávkování marihuanou bohužel není ničím neobvyklým. I když je v tomto případě předávkování méně nebezpečné než třeba u jiných drog, může mít řadu vedlejších negativních účinků. Mezi ty nejčastější patří:

  • Pocit úzkosti a paniky
  • Zmatenost, potíže s koncentrací a pamětí
  • Zvýšená srdeční frekvence
  • Nevolnost a zvracení
  • Nízký krevní tlak
  • Problémy s motorikou
  • Halucinace

Je důležité si uvědomit, že každý člověk je jiný a na každého má marihuana úplně jiný vliv. Pokud však po požití marihuany na sobě pociťujete nějaký z výše uvedených příznaků, nepodceňujte ho a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Předávkování marihuanou: Tohle je první pomoc! 2

První pomoc, aneb co dělat, když se předávkujete marihuanou

Předávkování marihuanou obvykle nemá fatální důsledky a není znám případ úmrtí v případě tohoto předávkování. Každopádně byste to ale neměli brát na lehkou váhu, a pokud na sobě nebo u některých z vašich přátel pozorujete, že není úplně „ve své kůži“, vyzkoušejte několik našich rad první pomoci. V prvé řadě zajistěte bezpečné prostředí, ve kterém nejsou předměty, se kterými by si postižená osoba mohla ublížit nebo ublížit někomu dalšímu. Během užívání marihuany jsou běžné halucinace, proto je opravdu důležité, aby se v tomto prostředí nevyskytovaly například ostré předměty. U předávkované osoby zůstaňte, bedlivě sledujte její stav a buďte jí oporou. Snažte se jí uklidnit, uvolnit ji a podávejte ji pitnou vodu v malých doušcích, abyste předešli dehydrataci. V případě zvracení dbejte na to, aby se postižená osoba nezadusila zvratky a rovnou volejte záchrannou službu. Po příchodu záchranářů je nezapomeňte důkladně informovat o tom, že dotyčná osoba požila větší množství marihuany.

Dlouhodobé užívání marihuany

Dlouhodobé užívání marihuany má hned několik negativních dopadů na celkové zdraví a životní styl jedince. Z dlouhodobého hlediska má marihuana špatný vliv zejména na psychickou stránku. Podle studií ovlivňuje užívání marihuany řadu kognitivních funkcí, zejména paměť a pozornost. U osob, které k tomu mají genetické predispozice, může dojít také k riziku rozvoje duševních poruch. Kouření marihuany má samozřejmě také dopad na plicní zdraví a zvyšuje riziko dalších respiračních problémů. Na marihuaně je navíc možné si vybudovat závislost, což následně může ovlivnit i celkový životní styl jedince.

Zlo nebo pomoc?

Je ale marihuana opravdu tak škodlivá? Vnímáte ji pouze a jen jako něco negativního, co nám může zničit zdraví a život? Výše zmíněný článek popisuje marihuanu s THC, což je látka vyskytující se přirozeně v konopí, která má vliv na centrální nervový systém a je zodpovědná právě za psychoaktivní účinky, které jsou s marihuanou spojené. Dnes je však možné z konopí získat čistou látku bez THC, která se používá i v lékařském průmyslu. Tato látka nemá zmíněné psychoaktivní účinky, nevybudujete si na ní závislost, právě naopak, je známá pro své blahodárné léčivé účinky na lidský organismus. Nejčastěji je prodávána ve formě kapek, tinktur či mastí a skvěle se hodí na problémy s kostmi, svalstvem či obecně s bolestmi. Zmiňme například fibromyalgii, nemoc, při které je postižen zejména pohybový aparát. Právě na tento typ nemocí je léčivá marihuana doslova zázrakem. Proto myslete na to, že není marihuana jako marihuana a ta bez THC má lékařky prokazatelné pozitivní účinky na lidský organismus.

 

 

Napsat komentář