Jak legálně pěstovat marihuanu (konopí)?

Existuje jen málo rostlin, které by ve společnosti vyvolávaly takové vášně, jako konopí. Zatímco jedni jeho používání a prodej striktně odsuzují, druhá skupina čeká na alespoň mírné rozvolnění zákonů jako na smilování. Dnes se podíváme na to, co o pěstování marihuany říká náš právní řád. Včetně toho, za jakých podmínek a jakým způsobem lze marihuanu pěstovat. 

Marihuana, nebo také konopí, je považováno za velmi kontroverzní bylinu. Je tomu tak proto, že jde v podstatě o drogu, na které si lze vypěstovat celkem snadno závislost. (Což není společensky žádoucí.)   Jak legálně pěstovat marihuanu

Na druhou stranu se konopí nedá upřít, že má některé vlastnosti, které mohou pomoci při léčbě některých zdravotních problémů. Ty mohou být buď čistě kosmetického charakteru, nebo klidně vážnější, které dost výrazně snižují kvalitu života nemocných.  

Právě tato společenská i legislativní rozpolcenost způsobuje, že konopí nemůžeme zcela svobodně pěstovat, tak, jako třeba macešky, nebo fialky. Proto vám silně doporučujeme, abyste se před návštěvou obchodu informovali o tom, jak se správně chovat, aby vám nehrozil žádný nepříjemný postih. (Podle současného znění zákona mohou léčebné konopí beztrestně přechovávat jen zdravotnická zařízení, lékárny a laboratoře – NIKOLIV ty drogové.) 

Jako takové lze konopí v současné době pěstovat jen ve dvou režimech: 

  • Technické konopí – musí tak být jasně označené a obsah látek THC v něm nesmí být vyšší, než 0,3 %. Pro jeho pěstování není potřeba povolení k zacházení s návykovými látkami. Pokud máte v plánu ho pěstovat na větší ploše, než je 100 m2, musíte o tom informovat příslušné státní orgány. Tuto povinnost blíže specifikuje § 29. (Zákon o návykových látkách.) 
  • Odrůdy konopí, které mají více než 0,3 % THC je zakázáno pěstovat. Jedinou výjimku mají pěstitelé, kteří mohou konopí pěstovat pro léčebné účely. Ti jsou ale povinni opatřit si licenci, kterou vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. (SÚKL) Výjimku tvoří i specializovaná vědecká a lékařská pracoviště, která musí být zřízena buď zákonem, nebo státem. Tato zařízení musí mít Povolení k zacházení od MZJak legálně pěstovat marihuanu

Dávejte si během pěstování technického konopí pozor na to, že pokud z něj uděláte tinkturu, bude se na ni pohlížet jako na nedovoleně drženou návykovou látku. A to i přesto, že půjde o tinkturu z technického konopí, které má méně než 0,3 % THC. Opět platí, že musíte splňovat veškeré náležitosti, které jsou v tomto ohledu stanovené zákonem o návykových látkách

Jaké má konopí pozitivní účinky? 

Abychom se alespoň na chvíli oprostili od negativních informací o konopí, zaměříme se na to, jaké pozitivní účinky nám může nabídnout.  

Léčebné konopí se často používá při léčbě: 

  • Některých typů chronických bolestí 
  • Jiných závislostí (Tento bod je velmi sporný, protože zvýšené užívání marihuany může naopak spustit, nebo prohloubit závislost. Nehledě na výsledky některých studií.) 
  • Deprese 
  • Posttraumatické stresové poruchy 
  • Nevolností při chemoterapii (Marihuana vás ale sama o sobě nevyléčí! Jen vám může pomoci některé procesy zvládat trochu líp.) 
  • Roztroušené sklerózy (I když výsledky studií ukázaly, že šlo jen o velmi mírné zlepšení.) 
  • Vzácných typů epilepsie (Syndrom Dravetové, léčba s CBD ale měla u mnoha účastníků lékařského výzkumu vedlejší účinky v podobě nevolnosti, únavy a horečky) 
  • Ekzémů, dermatitidy atd. (Běžně se používá v kosmetice, krémech a šampónech.) 

Jak vidíte, seznam zdravotních benefitů léčebného konopí je relativně striktní. V mnoha ohledech jsou pozitivní účinky marihuany vyvážené těmi negativními.  

V případě, že byste konopí užívali ve zvýšeném množství, můžete se vystavit riziku vzniku psychických poruch (jako je například schizofrenie), rakoviny varlat a dýchacích problémů

Co je THC a CBD? 

Během zjišťování všech potřebných informacích o marihuaně na vás vyskočí zkratky THC a CBD. A jak už tomu bývá, znalost obou je pro potenciálního pěstitele (ale i uživatele) zcela klíčová.  

THC je zkratka pro Tetrahydrokanabinol (jak víme, jeho podíl v rostlině je regulován zákonem). Je tomu tak proto, že má psychotropní účinky. CBD (Kanabidiol) oproti němu psychotropní není. A to i přesto, že obě látky mají velmi podobné chemické složení

Zjednodušeně řečeno, THC je látka, která je zodpovědná za pocity euforie, na kterých si může potenciální uživatel vytvořit závislost. Samo o sobě má také léčebné účinky, ale vzhledem k jeho negativním dopadům není společensky žádoucí, aby bylo ve volném prodeji. CBD se dá oproti němu používat jako regulérní léčivo. (I když nelze vyloučit, že uživatelé po něm nebudou trpět nežádoucími vedlejšími účinky.) Užívání přípravků s CBD by nemělo ovlivnit vaše chování a psychiku. 

Jak zasadit rostlinu? 

Když už jsme si vyjasnili, jaké konopí a v jakém množství můžete pěstovat, můžete se pustit v klidu do práce. 

První, co byste měli udělat je to, že půjdete do specializovaného obchodu, který prodává zákonem povolené odrůdy konopí. (Rozhodně semena pokoutně neshánějte po svých známých.) Poté se pokuste svému semínku zajistit ty nejlepší podmínky k růstu. 

Aby vám konopí prospívalo, mělo by mít dostatek světla, odpovídající hlínu/substrát, dostatek vzduchu, přiměřenou teplotu, hnojivo a optimální množství závlahy. Poté už to bude chtít jen trpělivost. Výsledky své práce uvidíte zhruba za 3-5 měsíců od zasazení semínka

V našich podmínkách je asi nejlepší pěstovat konopí doma. Sice to znamená, že se budete muset o svou rostlinu hodně pečlivě starat, ale na druhou stranu budete mít v rukou veškeré potřebné procesy. (Světlem počínaje, kvalitou zeminy konče.) Konopí můžete pěstovat například v garáži, nebo na zaskleném balkóně. (U něj ale musíte mít vyřešené světlo a teplotu.) V případě, že chcete, aby vám konopí rostlo rychleji, průměrná teplota v místnosti by se měla pohybovat v rozmezí 20-30 °C. (Ve fázi pučení lze teplotu snížit na 18-26 °C.) Dále si připravte dostatečné množství světel a případně ještě klimatizaci, nebo ventilátor.   pěstování konopí

Co se týče světla, to může být jak sluneční, tak umělé. Mějte ale na paměti, že konopí potřebuje sluneční svit minimálně po dobu 8 hodin. (Čehož nemusí být v našich podmínkách jednoduché dosáhnout.) Vystačíte si ale i se zářivkami, nebo s obyčejnými LED žárovkami pro domácnost

Při výběru vhodné zeminy vybírejte takovou, která bude mít dostatečné množství přidaných živin. Podle potřeby do ní můžete čas od času přidat trochu hnojiva. Dávejte ale pozor, abyste používali taková, která nenaruší pH půdy, ze které vám konopí vyrůstá. Na konopí v době růstu sviťte klidně i 18 hodin denně. Jakmile přijde čas květu, frekvenci snižte na 12 hodin světla a 12 hodin tmy. Po určitém čase pak můžete začít pomalu sklízet výsledky své práce. 

Proč zajistit dostatek světla? 

Jak víme, konopí potřebuje ke svému růstu dostatek světla. Díky němu sílí a dozrává. Po jeho upravených hodnotách (12-12) navíc dochází do svého finálního stádia, kdy vykvétá. Světlo je tedy velmi důležitou složkou, která spolurozhoduje o úspěšném růstu rostliny. (Jaké typy světel můžete použít jsme zmínili v předchozím bodě textu.) 

Kdy sklízet 

Sklizeň probíhá u rostlin, které jsou prokazatelně ženského pohlaví. (To zjistíte během režimu 12-12, kdy dojde k finálnímu vývoji.) Ty poznáte podle toho, že se jim začne dělat na stonku bělavé chmýří. (Rostliny mužského pohlaví mají na stonku malé kuličky.)  kdy sklízet marihuanu

To, že jsou rostliny připravené ke sklizni poznáte tak, že se jim na stonku přestanou objevovat bílé vlasy. Čas sklizně poznáte i podle typické konopné vůně, která se bude linout do širokého okolí.  

Samozřejmě, nejlépe uděláte, když se o pěstování a sklizni konopí pobavíte přímo s prodávajícím ve specializovaném obchodě. Některé druhy mohou mít trochu jiné požadavky pro svůj růst. (Podobně, jako je tomu i u jiných druhů rostlin.) Jedině tak předejdete tomu, že vaše práce přijde bez náhrady vniveč. 

Zkoušeli jste někdy doma vypěstovat konopí?  

1 komentář u „Jak legálně pěstovat marihuanu (konopí)?“

Napsat komentář