Jak dlouho vydrží marihuana v těle a jak dlouho je průkazná?

Konopí dnes požívá mnoho lidí lékařským či rekreačním účelům. Co se může stát, když někdo požaduje povinné testy na přítomnost nezákonných látek a jak dlouho se drží v těle?

Průkaznost marihuany v těle

Většina studií ukazuje, že konopí může být detekováno v organismu od 1 do 30 dnů. Ve vlasech však ještě několik měsíců potom, co marihuana zcela opustila zbytek systému. U běžných uživatelů se to individuálně liší. Nejdelší zaznamenaná doba je více než 90 dní. V těle lze marihuanu detekovat, například ze vzorku moči, krve, slin, vlasů a dalších tělesných tekutin. Obvykle jde o lékařský test na přítomnost metabolitů ve vzorcích a tyto metabolity jsou vedlejšími produkty konopí.

marihuana v těle

Jak dlouho vydrží v moči

Testování moči je nejběžnější testovací metodou pro detekci marihuany v těle, protože metabolity konopí jsou rozpustné v tucích a mají tendenci se vázat na molekuly tuku v těle a tyto metabolity se pak vylučují močí. Podle studií lze marihuanu v moči detekovat v závislosti na množství zkonzumovaného materiálu následovně:

 • u příležitostných uživatelů 3x týdně 3 dny
 • u běžných uživatelů 4x týdně 5 až 7 dní
 • u pravidelných uživatelů a denním použití 10 až 15 dní
 • u pravidelných uživatelů a více použití za den 30 dní a více

marihuana v těle

Jak dlouho vydrží v krvi

U krevních testů se detekovaná doba ve vzorcích krve může dost značně lišit. Metabolity v krvi lze detekovat do 1 až 2 dnů po použití, ale existují i případy, kdy je možné je detekovat až za 25 dní. Délka detekce se může odvíjet také od množství a frekvence užívání konopí. Krevní test je také jedním z nejrychlejších způsobů detekce, protože marihuana se dá v krvi detekovat během několika sekund po vdechnutí. Látky vstřebané přes plíce mohou být rychle distribuovány do tělesných tkání a metabolity pak zůstanou v systému i několik dní.

marihuana v těle

Jak dlouho vydrží ve slinách

Další možností je testování slin. Metabolity mohou být detekovány ve slinách pouze tehdy, pokud byla marihuana kouřena, inhalována nebo požita vnitřně. Kanabinoidy lze detekovat v orálních tekutinách do určité doby po konzumaci marihuany následovně:

 • u příležitostných uživatelů 1 až 3 dny
 • u chronických uživatelů maximálně 1 až 29 dní

Jak dlouho vydrží ve vlasech

Dalším způsobem je testování vlasů. Jde vůbec o nejlepší způsob, jak zjistit dlouhodobé užívání konopí. Vlasové folikuly mohou držet metabolity až 90 dní po konzumaci. Ty se totiž po konzumaci dostanou do vlasových folikulů malými cévami a zůstávají ve vlasech. Vlas o délce 3,8 cm stačí k prokázání užívání marihuany za poslední 3 měsíce.

marihuana v těle

Hlavní faktory ovlivňující testování

Délku výskytu metabolitů marihuany v lidském organismu může ovlivnit několik faktorů, ať už jde o zkrácení nebo prodloužení. Nezáleží až tak na množství použitého konopí, jako spíš na tom, jak vaše tělo marihuanu metabolizuje. Mezi běžné faktory ovlivňující délku výskytu marihuany uvnitř těla patří:

 • věk
 • pohlaví – ženy mohou metabolizovat marihuanu pomaleji než muži
 • index tělesné hmotnost- BMI

Další faktory ovlivňující testování

 • množství dávky marihuany
 • frekvence používání
 • účinnost požitého druhu
 • forma užití – kouření, inhalace či vnitřní užití

Zde má největší vlit právě účinnost konopí. Pokud produkt obsahuje velmi vysoké množství THC, může v těle zanechat stopy ještě mnohem déle. Co se týká frekvence užívání, tak příležitostní uživatelé by měli THC zpracovávat mnohem rychleji než ti pravidelní. Přesto ale neexistují žádná pevná pravidla a každé lidské tělo je zcela jiné.

Napsat komentář