Konopí při virových onemocněních

V posledních několika týdnech ochromil svět strach z nového typu koronaviru. Jelikož na něj zatím neexistuje lék, lékaři, vědci ale i naprostí amatéři z celého světa zkoušejí nasadit k léčbě vše, co mají při ruce. V souvislosti s tím se začalo hovořit o tom, zda by možným lékem na virová onemocnění nemohlo být konopí.

Lidská tvořivost nemá hranice. Zvlášť, pokud stojíme proti neviditelnému nepříteli, jehož vlastnosti se každou chvíli mění. Vědci a lékaři z celého světa vyrazili do boje a snaží se najít na novou nemoc nějaký lék, který napadne citlivá místa viru, která se při mutacích až tak často nemění. Jiní naopak věří, že řešením by mohly být přírodní prostředky, na jejichž účinnost jsme začali zapomínat ve chvíli, kdy světlo světa spatřil první člověkem vyrobený prášek.

Konopí při virových onemocněních 2

Protože nás samotné zajímá odpověď, zda má konopí nějaký vliv na léčbu virových onemocnění, či nikoliv, rozhodli jsme se napsat článek, ve kterém se to pokusíme spolu s vámi objasnit.

Takže, jdeme na to!

Prospěšné účinky konopí

Konopí je velmi stará rostlina, která se v lidovém léčitelství používá léta. Svědkem tohoto tvrzení můžeme být i dnes. Stačí se jen informovat o tom, ve kterých případech mají pacienti nárok na předpis léčebného konopí.

Dosud víme, že konopí může pomoci s:

  • Tlumením chronických bolestí
  • Úpravou depresivních stavů
  • Lepším zvládáním úzkostí a post-traumatické stresové poruchy
  • Lepším zvládáním epilepsie

Samozřejmě je ale nutné počítat i s jeho negativními účinky, ke kterým patří možný rozvoj závislosti, nebo duševních poruch. Uživatelům reálně hrozí i rakovina varlat a onemocnění respiračního systému.

Jak je to ale s těmi viry?

Konopí a COVID-19

Konopí při virových onemocněních 3

Z předchozích odstavců není zatím nijak patrné, že by konopí mělo nějak ovlivňovat průběh virem způsobených nemocí. Proto jsme zapátrali v hlubinách cizojazyčných webů a pokusili jsme se najít nějakou smysluplnou odpověď.

Většina lidí má konopí (včetně produktů CBD) spojené s léčbou zánětů. Proto jsme se začetli do článku na webovém portále healtheuropa.eu, ve kterém promluvil Dr. Dani Gordon. Ten už v úvodu článku říká, že zatím není úplně jasné, zda mezi konopím a léčbou COVID-19 existuje nějaká konkrétní spojitost. Také říká, že dokud nebudeme o tomto viru vědět víc, neměli bychom se spoléhat na vlastní invenci a měli bychom vždy následovat rady našich lékařů.

Na co tedy konopí působí?

I když to možná není úplně uspokojivá odpověď, z článku se dozvídáme, že konopí může ovlivnit průběh jiných virových onemocnění. Například to, které způsobuje virus HIV

Konopí při virových onemocněních 4

Článek na portále verywellhealth.com říká, že během tohoto onemocnění může konopí sloužit jako prostředek ke zmírňování bolestí a depresivních stavů, které může tato diagnóza u nemocných vyvolat. Na druhou stranu, vzhledem k existenci jiných léčiv, kterými se dá virová nálož celkem úspěšně snižovat se nejedná o příliš populární metodu, která by měla v lékařství nějaké velké zastání.

Tipy pro posílení imunity

Prakticky ze všech odborných, ale i populárně naučných článků vyplývá, že vliv konopí na léčbu virových onemocnění je neznámý. Proto není vhodné se na něj spoléhat jako na zaručený lék. Dokonce i přesto, že věda konopí přiznává řadu pozitivních účinků.

Místo toho nám odborníci doporučují:

  • Kvalitní stravu plnou vitamínů a minerálních látek
  • Dostatek spánku
  • Pohybovou aktivitu
  • Pravidelné preventivní prohlídky
  • Relaxaci
  • Dobré mezilidské vztahy

Nyní nám nezbývá než čekat, zda nějaké konkrétní zprávy, které by vycházely z odborných vědeckých studií, nezískáme v budoucnu.

 

Napsat komentář